Category: Languages

Random Posts

“ดีวีดีบีเวอร์ฟีเวอร์” (Beaver Fever DVD)

“Beaver Fever” เป็นคอลเลคชั่นเพลงป๊อปฟังสนุกสำหรับเด็กที่ให้ความสำคัญต่อการศึกษา, การแบ่งปัน, การแสดงความห่วงใย และการก้าวเข้าสู่การเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโลก บทเรียนเพลงไพเราะนี้สอนในระดับที่ยากกว่าดีวีดี “Party!” เล็กน้อย ในเพลลิสต์นี้รวมไปถึง ครอบครัว, การนับห้า, กลับไปโรงเรียน, หายไวไวนะและจักรยานของฉัน …