Category: Learn English

Random Posts

“ในสวนสาธารณะ” (ภาษาจีนบทที่ 9) คลิป – กีฬาในภาษาจีน, ศัพท์จีนสำหรับเด็ก, ฟุตบอล

เรียนคำศัพท์ภาษาจีนเกี่ยวกับกีฬา ลูกบอล, ไม้, ตาข่าย ไปกับบทเรียนวิดีโอนี้ เราเริ่มจากคำศัพท์อย่าง “ลูกฟุตบอล”, “ตาข่ายฟุตบอล” จากนั้นเรามาพูดถึงสิ่งของเหล่านั้นด้วยประโยคที่ถูกต้องตามโครงสร้าง