Random Posts

“ABC ไข่เซอร์ไพร้ส์” #2 | เรียนชื่อสีสำหรับเด็ก, สอนเอบีซี เด็กอนุบาล โดย Busy Beavers

ไข่เซอร์ไพร้ส์สีสันสดใสจะมาสอนพยัญชนะภาษาอังกฤษ, การออกเสียง และชื่อสี ในวิดีโอนี้อัดแน่นด้วยเพลงเอบีซีและบทเรียน ลูกบอลสีสันสวยงาม รถกระโดด รถของเล่น และเกมส์การเรียนรู้คำศัพท์ชื่อผักและผลไม้ต่างๆ “Surprise Egg Opening (Blue Egg, Letter …