Author: admin

Random Posts

“นับรถขยะ” | สอนเด็กนับรถขยะ, วิดีโอการเรียนรู้สำหรับเด็ก, 1234

“วิดีโอการเรียนรู้สำหรับเด็กนี้จะสอนการนับและรวมไปถึงเรื่องสีทั้ง 4 สีได้แก่ แดง, เขียว, เหลือง, น้ำเงิน ด้วยรถขยะสีสันสวยงาม” Click Here to Buy Busy Beavers …