“เมื่อวาน, วันนี้, พรุ่งนี้” (ภาษาอังกฤษขั้นที่ 2 บทที่ 05) คลิป – การศึกษาสำหรับเด็ก

Published on February 19, 2015

บทนี้ต่อเนื่องจากบทที่แล้ว “วันอะไร” ในบทนี้จะสอนให้ตอบคำถาม “วันอะไร” สำหรับเมื่อวาน, วันนี้, พรุ่งนี้

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"