“ดีวีดีบทเรียนเรื่องสีและรูปทรง” (Colors & Shapes DVD) – BBTV

Published on February 19, 2015

ดีวีดี “Colors & Shapes” เป็นการรวมตัวกันของวีดีโอเพื่อการเรียนรู้ในเรื่อง “จำแนกสี” และ “ประเภทรูปทรง” รวมยอดรับชมของวีดีโอเซทนี้ทั้งหมดมากถึง 400ล้านวิว บน YouTube ดีวีดี “Colors & Shapes” ประกอบไปด้วย 22 แทรค ที่มีทั้งทำนองไพเราะและบทเรียนเรื่องสีและรูปทรงพื้นฐานสำหรับเด็กเล็กเด็กโต ทั้งยังดีกับเด็กที่มีปัญหาด้านการเรียนรู้ อย่างเช่น เด็กที่มีความผิดปกติทางการสื่อสารและอารมณ์ สั่งซื้อดีวิดีบีซี่บีเวอร์นี้ได้ที่ Amazon.com

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"