“กิจกรรมในแต่ละวัน” (ภาษาจีนบทที่ 21) คลิป – ภาษาจีนขั้นพื้นฐาน, การเรียนอย่างง่ายสำหรับเด็ก

Published on February 19, 2015

วิดีโอนี้สอนคำกิริยาที่ใช้บ่อยๆในทุกๆวัน ใช้รูปแบบเดียวกับวิดีโอเรียนภาษาจีนขั้นที่ 1 ก่อนหน้านี้ สอนคำศัพท์และต่อด้วยการหัดพูดเป็นประโยค ลองบทเรียนนี้ที่บ้านหรือกับนักเรียนที่โรงเรียน

Enjoyed this video?
"No Thanks. Please Close This Box!"